Przygotowanie do wizyty:

Przed wizytą bardzo proszę o przygotowanie WSZELKICH informacji zarówno o aktualnych problemach zdrowotnych Pacjenta (nie tylko psychiatrycznych – wszystkie schorzenia i przyjmowane leki) jak i o historii leczenia (zarówno leczenie psychiatryczne jak i somatyczne).

Absolutnym minimum jest PEŁNA lista leków jakie Pacjent stosuje obecnie i stosował w przeszłości (łącznie z informacją o ich skuteczności lub ewentualnych działaniach niepożądanych) !!!

Ważna jest też informacja o alergiach, historia przebiegu ciąży i porodu, przebytych chorobach w dzieciństwie oraz rozwoju psychoruchowym (jeśli takie informacje dla Pacjenta są dostępne), informacja o występowaniu zaburzeń psychicznych u krewnych Pacjenta.

Istotne są również pełne dane biograficzne, historia edukacji, pracy i życia osobistego, zainteresowania, informacje o aktualnym zajęciu, statusie socjoekonomicznym, relacjach interpersonalnych, stosowanych używkach, ewentualnych konfliktach z prawem lub doświadczeniach bycia ofiarą nadużyć lub przemocy. Pomocne bywa spisanie sobie pewnych rzeczy na kartce papieru (łącznie z listą obecnych dolegliwości) lub stawienie się na wizycie w towarzystwie osoby bliskiej. Wywiad od innych osób bywa niezbędną składową badania w przypadku Pacjentów bezkrytycznych, bez poczucia choroby (np w zaburzeniach psychotycznych, dwubiegunowych, uzależnieniach, zaburzeniach otępiennych).

Czasami ilość i zakres danych których dotyczą moje pytania może budzić opór przed ich ujawnianiem, nieufność, strach. Niemniej im więcej o Państwu się dowiem, tym trafniejszą diagnozę będę w stanie postawić a co za tym idzie leczenie będzie lepiej dobrane. Przebieg wizyty oraz wszelkie zebrane dane objęte są tajemnicą lekarską, która w przypadku lecznictwa psychiatrycznego przestrzegana jest szczególnie – łącznie z informacją o tym, że w ogóle korzystamy z tego typu pomocy. Dlatego nigdy nie wywołuje Pacjentów z poczekalni używając ich nazwisk. Niektórzy Pacjenci, szczególnie w stanach poważniejszych, wymagają więcej czasu niż ustalone ramy wizyty, dlatego w uzasadnionych przypadkach wizyty przedłużam, co może spowodować nieznaczne opóźnienie dla pozostałych Pacjentów.